Simon Taufel

Simon Taufel

Portrait of Simon Taufel

(Picture: Copyright © 2010 CricPhotos)