Lowest Team Totals against Haryana

53Meghalaya v HaryanaMaharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur2022/23tt11472
58Mizoram v HaryanaSawai Mansingh Stadium, Jaipur2023/24tt12802
66-8Jammu and Kashmir v HaryanaDelhi Public School Ground, Rohtak2011/12tt2481
72Jammu and Kashmir v HaryanaFeroz Shah Kotla, Delhi2006/07tt597
73Services v HaryanaPalam B Ground, Model Sports Complex, Delhi2009/10tt1406
82Jammu and Kashmir v HaryanaPalam B Ground, Model Sports Complex, Delhi2010/11tt1977
86-8Arunachal Pradesh v HaryanaPunjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali2022/23tt11524
94Meghalaya v HaryanaJaipuria Vidyalaya Ground, Jaipur2023/24tt12825
95-5Mizoram v HaryanaWankhede Stadium, Mumbai2019/20tt8461
96Himachal Pradesh v HaryanaChaudhary Bansi Lal Cricket Stadium, Lahli2011/12tt2502