Players (B) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Baberwal 2018/19
Badal Singh 2010/11
HK Badani 2010/11
P Badgujar 2003/04-2005/06
S Badhwar 2001/02-2016
V Bahadur 2001/02
A Bajaj 1990/91-1995/96
K Bajaj 2005/06-2009/10
Balbir Singh 1979/80
R Balhara 2015/16-2019/20
S Balhara 2012/13
S Balhara 2017/18
Y Balhara 2017/18-2019/20
K Bali 2000/01
P Bali 1990/91-1992/93
R Bali 1990/91
S Bali 2003/04-2006/07
T Bali 2014/15-2019/20
Balkrishna Dharamchand 1978/79-1987/88
J Baloda 2014/15
N Baloda 2009/10-2011/12
R Baloda 2001/02-2005/06
Balraj 1984/85
S Balwan 1999/00
A Bamal 2010/11-2016/17
H Bamel 2006/07
S Bamel 2003/04-2009/10
D Bana 2018/19-2022/23
A Banerjee 1984/85-1991/92
D Banerjee 1983/84-1989/90
K Baniwal 2003/04-2007/08
P Banny 2010/11
H Bansal 2000/01-2006/07
N Bansal 2000/01-2010/11
N Bansal 2018/19-2019/20
V Banwa 2003/04
V Barak 2004/05-2005/06
AA Barot 2013/14-2014/15
K Batra 1987/88-1995/96
D Bawa 1970/71-1972/73
R Bawa 1974/75-1980/81
S Bawa 1981/82-1983/84
MR Beerala 2007/08
S Behl 1975/76-1977/78
P Beniwal 2005/06-2013/14
P Beniwal 2010/11
A Bhakar 2017/18
S Bhakar 2009/10
A Bhama 2011/12-2016/17
J Bhambhu 2013/14-2022/23
R Bhandari 1997/98
YS Bhandari 1988/89-1992/93
Bhanupratap Kumar 2011/12
G Bharadwaj 1997/98-1999/00
K Bharadwaj 2004/05
M Bharadwaj 1981/82
P Bharadwaj 2003/04-2009/10
I Bhardwaj 2022/23
M Bhardwaj 2014/15
T Bhardwaj 2008/09
V Bhardwaj 2014/15-2023/24
A Bharot 2013/14
R Bhaskar 2005/06-2007/08
AR Bhati 2009/10
B Bhati 1997/98
LD Bhati 2009/10
M Bhatia 1999/00
R Bhatia 1992/93-1994/95
R Bhatia 1989/90
S Bhatia 2000/01
S Bhatia 1981/82-1991/92
P Bhatnagar 1977/78-1980/81
S Bhatnagar 1981/82
S Bhattacharjee 2010/11-2012/13
SS Bhatti 2005/06
V Bhatti 1994/95
S Bhayana 1983/84
R Bhola 2010/11-2011/12
UD Bhukkal 2014/15-2016/17
Bhupinder Singh 2000/01-2001/02
Bhupinder Singh 1981/82
Bikramjit Singh 1994/95
Biku Singh 2018/19
J Billa 2004/05-2011/12
K Birdi 1984/85
C Bishnoi 2015-2022/23
H Bishnoi 2010/11-2014/15
M Bisla 2000/01-2002/03
B Bist 2004/05-2005/06
R Bohra 2011/12
O Boken 2007/08
MS Bola 1998/99-2000/01
MM Boora 2017/18-2019/20
N Boora 2009/10-2014/15
R Boora 1995/96-1999/00
Brijinder Singh 1983/84
Brijinder Singh 1975/76-1980/81
S Budhiraja 1993/94
K Budhwar 2010/11
S Budhwar 2008/09-2014/15