Players (K) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Kadiyan 1977/78
J Kadyan 2016/17
R Kalia 1970/71-1973/74
C Kaliraman 2021/22
V Kalkal 2009/10-2014/15
S Kalyan 2017/18
S Kamalraj 2005/06
Kamal Raj 2005/06
A Kamboj 2015/16-2023/24
M Kamboj 2016/17
R Kamboj 2001/02
S Kamboj 2007/08
Kamlesh 1973/74
R Kamra 2007/08-2008/09
Y Kandhela 2011/12
D Kanojia 2004/05
R Kapil 2003/04-2005/06
Kapil Dev 1973/74-1994/95
Kapil Singh 2018/19
D Kapoor 1991/92-1996/97
K Kapoor 2004/05
S Kapoor 1986/87-1990/91
S Kapoor 1974/75-1978/79
S Kapoor 2004/05
R Karan 1982/83
Kashmir Singh 2005/06
A Kashyap 2009/10
N Kashyap 2002/03
A Kataria 2009/10
S Kataria 1994/95-1999/00
S Katiyal 1994/95
A Katyal 1988/89-1991/92
A Katyal 1993/94-1997/98
Kaushal Pal 1983/84-1985/86
A Kaushik 2007/08
D Kaushik 1992/93-1993/94
D Kaushik 2000/01
G Kaushik 2009/10-2013/14
H Kaushik 2015/16-2016/17
M Kaushik 1983/84
P Kaushik 1987/88-1992/93
R Kaushik 2017/18
R Kaushik 1986/87
S Kaushik 2013/14
S Kaushik 2010/11
VR Kaushik 2015/16
A Kaypee 1986/87-1999/00
A Kazmi 1975/76
M Khanna 1980/81-1982/83
R Khanna 1989/90-1992/93
S Kharb 1998/99-2005/06
V Kharb 2003/04
S Khatri 2010/11-2017/18
A Khod 2004/05-2015
N Khokhar 2002/03-2003/04
S Khullar 1986/87
L Kohli 1989/90-1991/92
Krishan Kumar 1996/97-1997/98
Krishna Kumar 1997/98
S Kudawala 1994/95-1995/96
S Kukreja 2001/02-2002/03
SS Kularia 2002/03-2003/04
Kulbir Singh 2010/11
Kuldeep Singh 1998/99-2002/03
Kulwant Singh 1977/78-1982/83
MS Kumar 2015/16
PK Kumar 2015/16
VR Kumar 2019/20-2021/22
Kunal Singh 2023/24
G Kundu 2021/22-2022/23
S Kundu 2003/04-2005/06
T Kundu 2017/18-2021/22
U Kundu 2017/18
P Kush 2001/02