Players (M) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Maan 2007/08-2012/13
T Maan 1997/98-2006/07
P Madaan 2016/17
P Madan 2016/17
R Madan 1985/86-1989/90
Madanlal 1976/77
S Maggo 1978/79
S Mahajan 1970/71-1973/74
Mahesh 1984/85-1987/88
Mahesh Kumar 1988/89-1990/91
Mahinder Singh 1974/75
Mahipal 1980/81
S Mahta 1995/96
V Maini 1995/96
M Makhija 2015/16
S Malha 2019/20
A Malhan 2006/07
AO Malhotra 1973/74-1986/87
S Malhotra 1971/72
A Malik 2010/11
J Malik 2002/03-2005/06
J Malik 2009/10
K Malik 2003/04
R Malik 2008/09
S Malik 2005/06
S Malik 1987/88
S Malik 1993/94
S Malik 2011/12
SS Malik 2005/06-2009/10
V Malik 2014/15-2015/16
Manbir Singh 1970/71
H Manchanda 1989/90
R Manchanda 1994/95
Mandeep Singh 2002/03-2008/09
Maninder Singh 1977/78
Manish Kumar 2007/08-2009/10
Manjeet Singh 2000/01-2002/03
N Mann 1992/93-1993/94
R Mann 1980/81
Y Mann 2005/06
Mansur Ali 1988/89
Manvinder Singh 2001/02
JS Marlin 1971/72-1972/73
V Mathur 1983/84-1986/87
R Mehandi 1996/97
A Mehndiratta 1998/99
D Mehta 1974/75-1975/76
P Mehta 2010/11-2018/19
S Mehta 2010/11-2015/16
S Mehta 1993/94-1995/96
N Mehtani 2000/01-2002/03
AL Menaria 2023/24
A Minhas 1993/94
V Minhas 1993/94-1996/97
A Mishra 2000/01-2023/24
R Mishra 1973/74-1982/83
S Mishra 2005/06
R Misra 1975/76
A Mittal 2008/09
R Mittal 1988/89
S Mittal 1995/96-1996/97
V Mohan Singh 1993/94-1994/95
Mohinder Singh 1975/76-1979/80
Mohit Kumar 2011/12
U Molhotra 1990/91
V Mor 2006/07
S More 1997/98-2002/03
Mrinank Singh 2016/17-2019/20
S Mudgal 1987/88
S Mudgil 2000/01
Mukesh 1976/77
Mukesh 1984/85-1987/88
Munish Kumar 2000/01