Players (S) who have played for Haryana or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabir Ali 1992/93
R Sahni 1972/73-1973/74
V Sahni 2002/03-2009/10
A Sahrawat 2023/24
A Sahrawat 2018/19
P Sahu 2000/01-2011/12
V Sahu 2012/13-2014/15
VV Sahu 2017/18
S Sahuwas 2015/16-2016/17
D Sain 1995/96-2002/03
K Sain 2000/01-2004/05
A Saini 2015/16
A Saini 1974/75
C Saini 2003/04-2012/13
D Saini 2000/01-2002/03
H Saini 2019/20-2022/23
N Saini 2000/01-2021/22
R Saini 2007/08-2012/13
R Saini 2014/15-2015/16
R Saini 2000/01
RM Saini 2015/16
S Saini 2014/15
S Saini 1999/00
Salim Ahmed 1977/78-1986/87
Sandeep Singh 1993/94
Sandeep Singh 2001/02-2013
A Sandhu 2013/14-2020/21
A Sandhu 1998/99
S Sandhu 2005/06-2010/11
Sangeet 2018/19
G Sangwan 2021/22-2023/24
L Sangwan 2023/24
V Sangwan 2010/11
Y Sangwan 2012/13
Sanjay 1999/00
Sant Kumar 2000/01-2006/07
Sarabjit Singh 1971/72-1981/82
RD Sarma 2015/16
RP Sarma 2015/16
A Saroha 2011/12
J Saroha 2014/15-2019/20
Satbir 1981/82
Satender Kumar 2003/04-2005/06
Satish Kumar 1992/93
Satvinder 1977/78
Satya Dev 1977/78-1986/87
N Satyawan 2014/15-2022/23
A Saurap 1976/77
Saveen Kumar 1993/94-1995/96
V Sehdev 2017/18-2018/19
A Sehrawat 2015/16
A Sehrawat 1989/90
D Sehrawat 2017/18-2018/19
D Sehrawat 2021/22
D Sehrawat 2006/07
L Sehrawat 2009/10-2012/13
PS Sehrawat 1988/89-2001/02
S Sehrawat 1988/89
V Sehwag 2015/16
A Sethi 1980/81
Shafiq Khan 1991/92-2006/07
K Shah 2000/01
KM Shaikh sen 2014/15
MK Shakalkar 1997/98-1999/00
M Shandilya 2015/16-2023/24
Y Shandilya 2011/12
Sharanjit Singh 1975/76-1986/87
A Sharma 1992/93-1994/95
A Sharma 1975/76-1976/77
A Sharma 1998/99-2002/03
A Sharma 1999/00
A Sharma 2011/12
Arun Sharma 1978/79
Ashok Sharma 1978/79
AA Sharma 2017/18-2018/19
Anuj A Sharma 2012/13
Ankur B Sharma 2012/13-2013/14
B Sharma 1997/98-2005/06
C Sharma 1999/00-2006/07
C Sharma 1979/80-1992/93
D Sharma 2001/02-2002/03
D Sharma 2010/11
D Sharma 1982/83-1992/93
D Sharma 1999/00
G Sharma 2004/05
H Sharma 2003/04-2004/05
H Sharma 2013/14-2014/15
J Sharma 1993/94
J Sharma 1998/99-2016/17
K Sharma 2010/11
K Sharma 2006/07
K Sharma 2002/03
K Sharma 2005/06-2011/12
L Sharma 2001/02-2013/14
M Sharma 2002/03-2008/09
M Sharma 2006/07
M Sharma 2002/03
M Sharma 2003/04
M Sharma 2013/14
M Sharma 2008/09-2011/12
Manan Sharma 2009/10-2010/11
Mohit Sharma 2005/06-2023/24
N Sharma 2001/02-2006/07
N Sharma 2008/09
NK Sharma 2008/09-2010/11
P Sharma 2004/05-2005/06
P Sharma 1993/94
P Sharma 1980/81
P Sharma 2013/14
P Sharma 2005/06-2007/08
P Sharma 1995/96-2000/01
Parender Sharma 1993/94-2002/03
Pawan Sharma 1998/99
PP Sharma 2016/17
R Sharma 2004/05-2005/06
R Sharma 2009/10
R Sharma 2013/14-2023/24
R Sharma 2002/03
R Sharma 2009/10
R Sharma 1987/88-1988/89
R Sharma 1981/82
S Sharma 1980/81
S Sharma 2015/16
S Sharma 1979/80-1980/81
S Sharma 2011/12
S Sharma 2009/10
Sahil Sharma 2005/06-2008/09
Satyam Sharma 2008/09-2018/19
Sonu Sharma 1989/90-2002/03
Sumeet Sharma 1996/97-2009/10
Sunny Sharma 2007/08
V Sharma 2002/03
V Sharma 1998/99-1999/00
V Sharma 2003/04
V Sharma 2008/09
V Sharma 2013/14-2014/15
V Sharma 1992/93-1993/94
VK Sharma 1983/84-1985/86
VN Sharma 2019/20
Y Sharma 2011/12-2023/24
Shaveen Kumar 1996/97
A Shekhawat 1998/99-2000/01
D Sheoran 2001/02
J Sheoran 2013/14
PS Sheoran 2005/06-2009/10
S Sheoran 2005/06
SR Sheoran 2000/01-2001/02
V Sherawat 2007/08-2009/10
A Shiney 2001/02
G Shokeen 2003/04-2004/05
Shovan 1987/88
A Shrivastav 1980/81-1983/84
PD Shukla 1972/73-1973/74
Y Sidharth Singh 2000/01-2001/02
D Sihag 2007/08
S Sihag 1999/00
A Sikka 2002/03-2004/05
G Sikka 2007/08
N Sindhu 2017/18-2023/24
S Sindhu 2008/09-2012/13
P Sindhwani 2022/23
Y Sindhwani 2007/08-2008/09
BP Singh 2004/05
NP Singh 1982/83-1983/84
PP Singh 2000/01-2008/09
RP Singh 1970/71-1978/79
RP Singh 1993/94-1999/00
SS Singh 2014/15
AS Singla 1988/89-1989/90
D Singla 2015/16
D Singla 2018/19
M Singla 2005/06
S Singla 1984/85
S Singroha 2014/15-2015/16
SR Singroha 2017/18-2018/19
K Sinha 2012/13
V Sivaramakrishnan 2001/02
D Siwach 2007/08-2010/11
M Sodhi 1997/98-1998/99
M Sodhi 1975/76
S Sohal 2002/03
B Solanki 2011/12
AA Soman 2007/08-2009/10
Soman Singh 2018/19
H Sonak 2015/16
A Sondhi 1975/76-1979/80
A Sonkar 2005/06-2006/07
AB Sonkar 2007/08-2010/11
A Sood 1976/77-1980/81
R Sood 1980/81
J Stephen 2006/07
A Suhag 2012/13-2013/14
Sukhbir Singh 1998/99-2000/01
Sukhdev Singh 1986/87-1992/93
Sukhwinder Singh 2004/05
AK Suman 2002/03
Sumit Kumar 2017/18-2023/24
Summel 1973/74
Sunil Kumar 1978/79
Sunny Singh 2001/02-2015/16
Surinder Singh 1978/79
Surjit Singh 1983/84
S Swami 1999/00
S Swamy 1982/83-1989/90
A Swaroop 1977/78