Players (S) who have played for Habib Bank Limited

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saad Khan 2018/19
Sajid Shah 1997/98-2011/12
Sajjad Ali 2018/19
Saleem Elahi 1997/98-2010/11
Saleem Malik 1982/83-1999/00
Salman Afridi 2017/18-2018/19
Samiullah Shenwari 2015/16
Sarfraz Khan 1975/76
Sarmad Anwar 2009/10-2014/15
Sarmad Khan 1991/92-1993/94
BM Shafayat 2010/11-2014/15
Shahid Afridi 1997/98-2016/17
Shahid Javed 1989/90-2000/01
Shahid Mahmood 1994/95-1998/99
Shahid Nawaz 1995/96
Shahid Nazir 1996/97-2011/12
Shahzaib Ahmed 2015/16
Shakeel Ahmed 1991/92-1997/98
Shakeel Khan 1987/88-2000/01
Shan Masood 2009/10-2013/14
Shaukat Mirza 1987/88-1999/00
Sohail Fazal 1989/90-1996/97
Sohail Miandad 1995/96-1996/97
Sulaman Qadir 2003/04-2013/14
Sultan Rana 1975/76-1986/87