Players who have played for Haryana Cricket Association XI

S Badhwar 2013-2016
AA Barot 2013/14-2014/15
A Bharot 2013/14
C Bishnoi 2015-2017/18
YS Chahal 2014-2016
S Chauhan 2017/18
R Dagar 2015-2017/18
R Dalal 2013-2016
R Dewan 2014-2017/18
S Godara 2013
Guntashveer Singh 2014/15-2017/18
A Hooda 2013-2017/18
K Hooda 2013-2014/15
M Hooda 2016
AD Jadeja 2013/14
A Khod 2013-2015
P Mehta 2015-2016
A Mishra 2013/14
S Pahal 2015-2016
HV Patel 2013-2015/16
P Pawar 2013-2015
J Phogat 2015
A Rana 2015-2017/18
Himanshu Rana 2015/16-2016
S Rana 2013-2014/15
S Rathi 2014-2014/15
S Rohilla 2015-2017/18
N Saini 2013-2017/18
Sandeep Singh 2013
A Sandhu 2017/18
J Sharma 2013/14-2014/15
Mohit Sharma 2015-2017/18
R Sharma 2015-2017/18
Satyam Sharma 2017/18
Sunny Singh 2013-2015/16
P Tehlan 2015
R Tewatia 2013-2017/18
R Tiwatia 2016
YA Tomar 2013
Y Toyar 2015
A Vashist 2013-2014/15
J Yadav 2013-2015