Players (S) who have played for Guyana Amazon Warriors or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Sadloo 1989-1990
Safeik Khan 2018
Z Saffie 2002-2004
S Sahadeo 2002
B Saheed 1965/66
Saim Ayub 2023
C St John 1967/68-1973/74
H Sakichand 1982-1984
O Sampson 2004/05
Q Sampson 2023/24
O Samuels 1977/78-1980
J Sandia 2018
B Sankar 1973-1975/76
S Sankar 2011
S Sankar 2011-2023/24
K Santokie 2013-2014
K Sarabo 1969/70-1972
R Sarjoo 1992-1996/97
RR Sarwan 1995-2013/14
AF Sattaur 1983-1993/94
B Sattaur 2008/09-2014
B Sattaur 2014/15
K Savory 2012-2023/24
L Scott 2004/05-2008
S Seaforth 1951/52-1953/54
D Seegobin 2024
K Seegobin 2024
A Seepersaud 2017-2018
BP Seepersaud 1992-1993
R Seeram 1979-1991/92
S Seeram 1981-1983
J Seitaram 2016
KF Semple 1988-2000/01
V Seonarine 1998/99
A Sewarran 2014
A Sewkarran 2014
K Sewpersaud 2014
K Seyhodan 2016
K Seyhodan 2017
K Seyhodan 2012/13
Shadab Khan 2019
Shakib Al Hasan 2022
M Shalim 2014
M Shalim 2011
S Shameer 2009/10-2013/14
T Shamsi 2022
FC Shankland 1928/29
R Shepherd 2009/10-2023/24
WV Sherlock 1908/09-1910/11
KC Shewpersaud 2013-2014
S Shivnarine 1970/71-1980/81
M Shivtahal 2014
M Shivthal 2014
Shoaib Malik 2018-2021
A Shradanandan 1998
R Shun 2013/14
R Shun 2014
K Siewdyal 2000
LMP Simmons 2013-2015
CO Simpson 1906/07-1911/12
JI Simpson 1986/87-1987/88
R Simpson 1969/70-1971
JA Sinclair 2015-2023
K Sinclair 2014-2023/24
B Singh 1979
C Singh 1978/79
G Singh 2001/02-2017
K Singh 1981/82-1983/84
LB Singh 1983
R Singh 2001/02
S Singh 2018
S Singh 2015
V Singh 1994
VA Singh 2007-2022
LE Skinner 1973/74-1976/77
ANV Slinger 1958/59
E Small 1964/65
C Smith 1967/68
DM Smith 1912/13
DR Smith 2016
G Smith 1985
N Smith 2011-2023/24
OF Smith 2019-2023
SC Snow 1905/06-1909/10
Sohail Tanvir 2016-2018
A Solomon 1979-1980
CV Solomon 1984/85-1987/88
D Solomon 2010
JS Solomon 1956/57-1972/73
M Solomon 1977/78
R Solomon 1972-1974
V Solomon 1982-1983
J Sookdeo 2004/05-2009
HF Sproston 1899/00
SW Sproston 1895/96-1899/00
J Sripal 2001/02-2005
SC Stayers 1957/58-1961/62
BC Stephney 2002
M Stevens 1974
L Stewart 1967/68-1969/70
ND Stewart 2014
PR Stirling 2022
A Stoll 2009-2010/11
CEL Stuart 1992-2002/03
Y Sukhlall 2004
A Sukhwa 2015
A Sukwah 2017
A Sukwah 2013-2014
B Sumair 1989
Sunil Singh 2014
C Suraj 2008/09
C Surat 2008/09
I Surienarine 1964/65-1970/71
S Surienarine 1969/70
K Surujnarine 2011
V Surujpaul 2008/09-2012
AW Swain 1887/88
L Swamy 2018
SyluTyndell 2017