Players who have played for Haryana Schools

Adish Kumar 1978/79-1980/81
S Agarwal 1981/82-1983/84
B Ahlawat 1976/77
Aman Kumar 1973/74
Amrik Singh 1978/79
R Anand 1973/74
S Anand 1975/76
M Arya 1976/77
Ashok Singh 1984/85-1985/86
Ashwini Kumar 1975/76-1976/77
Balkrishna Dharamchand 1978/79
A Banerjee 1984/85
D Banerjee 1983/84
S Bawa 1981/82-1983/84
S Behl 1975/76-1976/77
S Bhatia 1982/83-1984/85
P Bhatnagar 1977/78
S Bhatnagar 1981/82
Bhupinder Singh 1981/82
K Birdi 1984/85
Brijinder Singh 1975/76-1976/77
S Chauhan 1982/83
R Chopra 1977/78
S Chopra 1980/81-1982/83
S Chowdhary 1985/86
Dalbir Singh 1975/76-1978/79
M Dass 1983/84
Devinder 1980/81
Dharminder 1980/81
R Dogra 1980/81-1981/82
H Dutt 1976/77-1977/78
V Dutt 1982/83-1983/84
Ganesh 1978/79
D Garg 1985/86
NR Goel 1982/83-1984/85
A Gupta 1975/76-1976/77
Hardeep 1977/78
Jagdeep 1978/79
A Jain 1984/85-1985/86
Jalbir 1973/74
Jasdeep Singh 1980/81
R Jolly 1977/78
S Joshi 1981/82
S Kadiyan 1977/78
Kamlesh 1973/74
Kapil Dev 1973/74-1975/76
Kaushal Pal 1983/84-1985/86
A Kazmi 1975/76
K Lal 1980/81
R Madan 1985/86
Madanlal 1976/77
S Maggo 1978/79
R Mann 1980/81
R Mishra 1973/74-1975/76
Mohinder Singh 1978/79
Mukesh 1976/77
Narinder 1985/86
H Om 1985/86
R Pal 1983/84
M Parashar 1983/84-1985/86
Parveen 1980/81
K Paul 1982/83
R Prasad 1982/83-1985/86
R Puri 1982/83-1985/86
Purshottam 1973/74
Rajesh Kumar 1985/86
Rajinder 1975/76
Rajinder Singh 1980/81-1982/83
Rajkumar 1975/76-1976/77
B Ram 1981/82-1982/83
Ravinder Singh 1977/78
Romesh 1973/74
Satvinder 1977/78
C Sharma 1980/81-1982/83
P Sharma 1980/81
S Sharma 1980/81
A Shrivastav 1981/82-1983/84
A Sondhi 1975/76-1976/77
A Sood 1976/77-1977/78
Summel 1973/74
Sunil Kumar 1978/79
Surinder Singh 1978/79
S Swamy 1982/83-1983/84
Thapa 1973/74
D Veer 1977/78-1978/79
K Virdi 1985/86
D Yadav 1980/81
V Yadav 1982/83-1984/85
Yograj Singh 1973/74